Home > Nieuws > Nieuwsbericht
12-02-2024 Volop aandacht voor zorgen van NRK en haar leden over ongelijk speelveld rond NCPN
Volop aandacht voor zorgen van NRK en haar leden over ongelijk speelveld rond NCPN

‘Kunststofindustrie slaat alarm’, kopte het Financieele Dagblad afgelopen week.Bijmengplicht duurzaam plastic nekt kunststofverwerkers’ schreef ABN AMRO recent in haar sector update. ‘De Nederlandse overheid kiest voor een Nederlandse aanpak binnen een Europees speelveld waarbij vooral de vervroegde invoering ervoor zorgt dat kunststofverwerkers in Nederland hun markt bedreigd zien', aldus de bank. Volop aandacht voor de zorgen van de NRK en haar leden over het mogelijk verdwijnen van een gelijk speelveld binnen Europa door de Nationale Circulaire Plastic Norm (NCPN).

Deze “bijmengverplichting”, start in 2027 met naar verwachting 15% en loopt op tot 25-30% in 2030. Nederland loopt daarmee vooruit op Europese wetgeving. Recent uitte de NRK al verschillende keren haar zorgen over de huidige invulling van de NCPN.

Import uit het buitenland is in het huidige wetsvoorstel namelijk vrijgesteld van deze nieuwe normering. Productie in het buitenland, die wordt geïmporteerd naar Nederland, hoeft niet aan de maatregel te voldoen. Daarmee worden Nederlandse producten duurder dan buitenlandse, wat kan leiden tot een verlies van omzet en industrie naar het buitenland. Dit resulteert in economisch verlies en belemmert de beoogde CO2-verlaging, waardoor het klimaat altijd verliest. ABN AMRO noemt de NCPN dan ook slecht nieuws voor circulariteit in Nederland en Europa.

Algemeen directeur van de NRK Harold de Graaf werd recent bevraagd door ABN AMRO over deze nieuwe normering en uitte zijn zorgen: “Wij onderschrijven de ambities van de Nederlandse overheid op het gebied van het terugbrengen van CO₂-uitstoot en de noodzaak daarvan voor onze aarde. De aankomende richtlijnen van de EU gelden per productsoort, terwijl de Nederlandse bijmengverplichting toegepast is op de verwerker en geldt daarmee voor alle kunststofproducten. Daarnaast is de bijmengverplichting nationaal georiënteerd. Vanwege de importvrijstelling geldt de norm niet voor buitenlandse aanbieders van kunststofproducten op de Nederlandse markt.”

Ook het FD besteedde afgelopen week aandacht aan de zorgen van de NRK en haar leden. De Graaf vreest voor ‘een exodus van productiebedrijven naar het buitenland’. Zo viel te lezen in de krant.