Home > Onderwerpen > Onderwerp
Voedselcontact

Voedselcontactmaterialen zijn verpakkingsmaterialen voor levensmiddelen en gebruiksartikelen, zoals servies, bestek en snijmachines. Veelgebruikte materialen zijn plastic, papier en karton, glas, keramiek en metaal. Uit de voedselcontactmaterialen kunnen stoffen vrijkomen die in levensmiddelen terechtkomen. Zo kan de consument die stoffen binnenkrijgen. Alleen stoffen die veilig zijn, mogen worden gebruikt.

Europa kent een wettelijk kader en Europese wetgeving met de algemene eisen die aan voedselcontactmaterialen worden gesteld. Daarnaast zijn voor verschillende materialen aanvullende specifieke Europese bepalingen opgesteld. Voor plastics is de Europese Verordening 10/2011 van toepassing.Heeft u vragen over voedselcontactmaterialen?
Neem dan contact op met Kris Callaert, projectmanager kunststofverpakkingen en voedselcontact.

Snel naar
Er zijn op dit moment geen links om weer te geven.