Home > Nieuws > Nieuwsbericht
26-01-2024 Afvalfonds Verpakkingen beëindigt overeenkomst voor omverpakkingen
Afvalfonds Verpakkingen beëindigt overeenkomst voor omverpakkingen

Afvalfonds Verpakkingen heeft per 1 januari 2024 de brancheovereenkomst met NRK Verpakkingen beëindigd. Hierin stond beschreven hoe bedrijven die verpakte producten van papier en kunststof importeren, die in hun administratie kunnen meenemen voor de afdracht. Het gaat hier dus alleen om omverpakkingen. 

Tot voorkort werd de inkoop in het buitenland omgerekend in kilogrammen verpakking. Daarbij was de aanname dat de verpakking voor 88% uit papier bestaat en voor 12% uit kunststof.

Door de nieuwe wetgeving is een dergelijke omrekening met een kengetal niet meer toegestaan. Vanaf heden moeten bedrijven de daadwerkelijke hoeveelheden van gebruikte verpakkingen bijhouden.

Heb je vragen?
Neem dan contact op met NRK Verpakkingen, info@nrkverpakkingen.nl