Home > Nieuws > Nieuwsbericht
04-08-2022 KIDV presenteert tijdlijn met wet- en regelgeving verpakkingen
KIDV presenteert tijdlijn met wet- en regelgeving verpakkingen

KIDV heeft een tijdlijn opgesteld om het bedrijfsleven zo een overzicht te geven van de wet- en regelgeving op het gebied van verpakkingen. In de tijdlijn komen bestaande wetten en regels aan bod, maar ook de onderwerpen die in de komende jaren op het verpakkende bedrijfsleven af komen, zoals de Single Use Plastics-richtlijn, de producentenverantwoordelijkheid en hogere recyclingdoelstellingen.

De basis voor de wetgeving over verpakkingen ligt in de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG) en in de Richtlijn verpakkingen en afvalstoffen (94/62/EG) van de Europese Unie. Die werden in de beginjaren negentig opgesteld en zijn inmiddels verschillende keren herzien. De EU-lidstaten implementeren de maatregelen uit de afvalstoffen- en verpakkingsrichtlijn in hun eigen nationale wetgeving.

De wet- en regelgeving is permanent aan verandering onderhevig. Als gevolg van nieuw beleid worden bestaande wetten geactualiseerd en er komen nieuwe bij. Een voorbeeld hiervan is de SUP-richtlijn uit 2021. Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de herziening van de zogeheten essentiële eisen voor verpakkingen en de uitbreiding van de producentenverantwoordelijkheid.

Overzichtelijke tijdlijn
Als gevolg hiervan komen veel veranderingen op het bedrijfsleven af. Het KIDV heeft de informatie over wet- en regelgeving op een rij gezet in een overzichtelijke tijdlijn. Wie op de tijdlijn klikt, komt binnen in het huidige jaar. Door naar boven (naar vorige jaren) of naar beneden (naar de toekomst) te scrollen, komt u bij alle aan verpakkingen gerelateerde wetgeving. Let op: de tijdlijn werkt het beste in een browser van een laptop of computer. 

De tijdlijn is specifiek gericht op Europese en Nederlandse wet- en regelgeving over verpakkingen, vanuit het oogpunt van duurzaam verpakken. In de tijdlijn zijn de items opgenomen die op dit moment relevant zijn voor producenten en importeurs.

Klik hier om naar de tijdlijn te gaan