Account aanvragen

MVP relevante leidraad kunststofverpakkingsindustrie

Het verduurzamen van kunststofverpakkingen krijgt steeds meer aandacht. De discussie in Brussel over de omvang en precisering van de ‘Directive Single Used Plastics’ houdt de gemoederen bezig. Vooruitlopend op de definitieve uitkomsten is de kunststofverpakkingsindustrie alvast aan de slag gegaan, met het begin dit jaar gepresenteerde Materiaalverduurzamingsplan (MVP) als routekaart in de hand. Er komen bijvoorbeeld al steeds meer kunststofverpakkingen op de markt die circa 30% dunner zijn ten opzichte van een aantal jaar geleden.  

Het MVP is oplossingsgericht en pragmatisch van insteek. De zogenaamde vijf Re’s en pijlers van Rethink Plastics: Reduce, Reuse, Recycle, Redesign en Renew staan centraal in het plan. De waarde van de kunststofverpakking in de bescherming van het product, efficiëntie in logistiek  en het voorkomen van voedselverspilling zijn slechts enkele cruciale thema’s, die in het MPV worden uitgewerkt.

Samen verduurzamen
De vraag of kunststofverpakkingen toekomstbestendig zijn, stond ook centraal tijdens het seminar Future Proof Plastics, dat NRK Verpakkingen en PlasticsEurope Nederland op 19 november jl. organiseerden in Veghel. Sprekers van binnen en buiten de industrie hebben deze middag hun visie gedeeld. “Verduurzamen doen we samen”, was de boodschap van NRK Verpakkingen voorzitter Joan Hanegraaf.  Hij deed opnieuw een beroep op een noodzakelijke samenwerking van de ketenpartners.

Rol voor consument
“De rol van alle partijen in het verwezenlijken van een circulaire economie is cruciaal. Om de keten daadwerkelijk te sluiten en verpakkingen te kunnen recyclen, moeten al deze materialen ingezameld worden en aangeboden worden voor hergebruik. De consument, als laatste schakel in de keten, heeft daar een belangrijke rol in en dient hier ook op gewezen te worden. Kunststof is een waardevolle grondstof en hoort niet in het milieu! Het afkondigen van maatregelen om gedragsverandering bij consumenten door te voeren, is een hulpmiddel waar we niet voor moeten weglopen”, stelt Hanegraaf.

Plastic Pact
Ook staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft in het recente overleg met de Milieuraad het belang van de ketenpartners aangegeven. Zij werkt momenteel met Nederlandse bedrijven aan een Plastic Pact om samen te bepalen wat kan worden gedaan om plastic zwerfafval te voorkomen. Leden van NRK Verpakkingen zijn bij dit pact betrokken.  Ook in de transitieagenda Kunststoffen neemt reduce en een betere recycling van kunststoffen een prominente plaats in. De staatssecretaris werkt in de Landelijke Aanpak Zwerfafval nauw samen met veel partijen om in de openbare ruimte maatregelen te nemen om plastic zwerfafval te voorkomen.

Future Proof Plastics
De presentatie van Joan Hanegraaf en alle anders sprekers tijdens het seminar Future Proof Plastics staan op de website www.nrkverpakkingen.nl. Kijk voor meer informatie over het complete materiaalverduurzamingsplan op www.rethinkplastics.nl.

« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel. 070-444 06 60
info@nrkverpakkingen.nl


     


© NRK Verpakkingen 2021