Account aanvragen

Future Proof Plastics: Vanuit verbinding in discussie over plastic

NRK Verpakkingen en PlasticsEurope Nederland kijken terug op het zeer geslaagde en drukbezochte seminar Future Proof Plastics. Op 19 november verzamelden zich bij De Verspillingsfabriek in Veghel ruim 160 deelnemers en zeven sprekers om vanuit verschillende invalshoeken en in een open dialoog te praten over de toekomst van kunststofverpakkingen. De conclusie is dat durf, ambitie, innovatie en ketensamenwerking onontbeerlijk zijn richting de circulaire economie.

Esther de Kleuver (ministerie van IenW), Anita Scholte op Reimer (AH/Ahold Delhaize), Michel Schuurman (MVO Nederland), Matthijs Veerman (Morssinkhof Plastics) en Toine Timmermans (Taskforce Circular Economy) hebben hun visie gedeeld. Met inspirerende presentaties hebben zij de producenten van kunststof en kunststofverpakkingen de spiegel voorgehouden. Inzicht is gegeven in de stappen die ons dichterbij een oplossing van de milieuopgave brengen en waarin de kunststofindustrie een belangrijke rol vervult. Waar de kunststoffenbranche al mee bezig is, en dat die stappen altijd gezet moeten worden in samenwerking met anderen, maakten Joan Hanegraaf en Rolf van Beeck als voorzitters van NRK Verpakkingen en PlasticsEurope Nederland duidelijk.

Materiaalverduurzamingsplan
"Als kunststofindustrie waren wij de eerste met ons materiaalverduurzamingsplan. Het beschrijft alle maatregelen die partijen in de verpakkingsketen kunnen nemen om verpakte producten en verpakkingsmaterialen te verduurzamen. Omdat de genoemde verbeterrichtingen elkaar beïnvloeden is coördinatie en afstemming van groot belang", aldus Joan Hanegraaf. "Wereldwijd hebben we straks tien miljard monden te voeden. Hiervoor moeten we voldoende voedsel produceren én vooral vers kunnen houden. Onze Routekaart voor verduurzaming geeft antwoord op de vraag: Waar te beginnen?"

Haastige spoed
Veel sprekers noemden in hun presentatie al de verbeterrichtingen Reduce, Reuse, Recycle, Redesign en Renew: de pijlers van Rethink Plastics. Dit gezamenlijke initiatief van de Nederlandse kunststof producerende en kunststofverwerkende industrie zet in op continue verduurzaming, veiligheid en kwaliteit van de activiteiten en producten. Zo zetten we samen stappen richting de circulaire economie. Dat is echter geen doel, maar een middel. Of zoals Michel Schuurman van MVO Nederland aangaf: “We moeten met elkaar de circulaire economie vertalen naar circulair ondernemen. En haastige spoed is daarbij goed, want in 2025 bereiken wij het kantelpunt naar een nieuwe economie.”

Verstandig gebruik
Terugblikkend stellen NRK Verpakkingen en PlasticsEurope Nederland dat alle sprekers het op grote lijnen met elkaar eens zijn. Of zoals Anita Scholte op Reimer van AH/Ahold Delhaize het in haar presentatie verwoordde: “Plastic is één van de mooiste uitvindingen van de twintigste eeuw, het vereist alleen wel verstandig gebruik.” Esther de Kleuver van het Ministerie van I&W vulde dit goed aan met de duidelijke uitspraak: “Daarom is het nu tijd om woorden in daden om te gaan zetten. Daarbij zijn innovatie, kwaliteit en ketensamenwerking cruciaal.”

Hoe verder
Het seminar stond in het teken van een ‘open dialoog’. Deze insteek moet worden vastgehouden bij alle activiteiten die bedrijven komende jaren ontwikkelen. Circulair is een zaak van de keten, dus mét elkaar. Komende tijd gaan NRK Verpakkingen en PlasticsEurope Nederland een vervolg geven aan alle ideeën die op 19 november de revue gepasseerd zijn. Als Rethink Plastics gaan we ons verder buigen over de dilemma’s die de sprekers signaleerden om te zorgen dat kunststofverpakkingen in de toekomst onmisbaar blijven, maar dan niet alleen afkomstig zijn uit het olievat, maar ook gerecycled uit de afvalzak.


Klik op de afbeelding en bekijk het filmpje voor een impressie van Future Proof Plastics.


Esther de Kleuver: “Een eindige aarde kent geen oneindige hoeveelheid grondstoffen.
Voor een duurzame economie moet je anders denken, heb je lef nodig en innovatie.”


Joan Hanegraaf: "Als kunststofindustrie waren wij de eerste met ons materiaalverduurzamingsplan, laten we er samen aan werken om voorop te blijven!"


Anita Scholte op Reimer:Onze doelstelling voor minder verpakking betekent een effectieve reductie van 25% - gigantisch!”


Michel Schuurman:We hebben drie wonderen nodig voor een nieuwe plastic economie: technisch, organisatorisch en maatschappelijk.”


Matthijs Veerman: “We willen minder bermpaaltjes en meer kwaliteit.”


Toine Timmermans: “90% van de milieudruk zit in het product, niet in de verpakking.”


Rolf van Beeck: "Plastic is fantastic, but we need to solve the plastic waste challenge."

« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel. 070-444 06 60
info@nrkverpakkingen.nl


     


© NRK Verpakkingen 2021