Account aanvragen

Veel meer mogelijkheden voor toepassen recyclaat

In tal van markten en sectoren liggen véél mogelijkheden om meer kunststof recyclaat toe te passen. Het stimuleren van bestaande markten en toepassingen, waar al deels recyclaat wordt toegepast, kan op korte termijn veel opleveren. Vooral in de bouw en infrastructuur, transportverpakkingen en niet-voedselverpakkingen liggen veel mogelijkheden die nog onvoldoende worden benut. Dit stellen Rebel en Partners for Innovation die in opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) een brede analyse van vraag en aanbod van recyclaat – gemaakt van kunststof verpakkingsmateriaal - hebben uitgevoerd.

Voor deze verkenning werd zowel een technische als economische analyse uitgevoerd. Eén van de conclusies van de technische analyse is dat in vrijwel alle markten kansen liggen voor het toepassen van (meer) recyclaat, mits de kwaliteit kan voldoen aan de eisen van toepassende marktpartijen. Hier schort het nog aan. In de economische analyse staat dat meer specifieke monostromen - recyclaat van een hogere kwaliteit - nodig zijn om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Meer aanbod dan vraag
In de huidige situatie is de markt voor post-consumer recyclaat aanbod-gedreven. Voor het grootste volume van de post-consumer recyclaatstromen is meer aanbod dan vraag. Dit zorgt voor een mismatch tussen de afzetprijzen en de daadwerkelijke ketenkosten (inzameling, sortering, recycling en vermarkten) om tot recyclaat te komen. “Als de ketenkosten hoger liggen dan de afzetprijzen, ontstaat een financieel gat. Specifiek voor de grootste stroom, de mix fractie, is dit gat het grootst”, schrijven de onderzoekers in hun eindrapportage.

Meer recycling interessant maken
Om meer recycling ook economisch interessant te maken, dient te worden gestuurd op verlaging van de ketenkosten en/of verhoging van de kwaliteit van het recyclaat, wat tot hogere afzetprijzen leidt. De afvalbeheersector werkt al in de richting van ten minste een break-even business case, maar vraagt zich af of dit voor 2025 haalbaar is. Er is nu namelijk nog een sterke koppeling tussen recyclaat en virgin materiaal, waarbij recyclaat niet (veel) duurder kan zijn dan virgin materiaal en virgin materiaal deels de olieprijs volgt.

Programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof
In het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG), gefinancierd door Stichting Afvalfonds, gaan KIDV en RWS pilots uitvoeren die het toepassen van kunststof recyclaat bevorderen. Op korte termijn kan het meeste effect worden gehaald door vooral in te zetten op stimuleren van technische innovaties en circulair inkopen in markten waar al (deels) recyclaat wordt ingezet. De gevraagde kwaliteitsverbetering begint bij beter sorteren, zodat monostromen zuiverder worden en de mixstroom kleiner. Met design for recycling en financiële incentives kan de hoeveelheid moeilijk recyclebare verpakkingen verder worden gereduceerd.

De uitdagingen
Grote economische uitdagingen zitten in het verder transparant maken van de markt (wat zijn de eigenschappen van het kunststof recyclaat dat wordt aangeboden? Welke toepassingsmogelijkheden van bepaalde typen recyclaat zijn er al?) en het opstellen van kwaliteitsstandaarden voor gerecyclede kunststoffen. Een andere grote uitdaging, aldus de onderzoekers, is het efficiënter maken van de keten van inzameling, sortering en recycling.

Rapport Verkenning
Nieuwsgierig geworden naar deze interessante bevindingen? Het complete rapport van de Verkenning is te lezen via www.kunststofhergebruiken.nl.


« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel. 070-444 06 60
info@nrkverpakkingen.nl


     


© NRK Verpakkingen 2020