Home > Onderwerpen > Onderwerp
Kunststof recyclaat

De inzet van gerecyclede kunststoffen blijft nog sterk achter bij de doelen die in de Transitieagenda Kunststoffen zijn gesteld. Voor 2030 is een groei beoogd van 250 naar 750 kton per jaar, plus 250 ton chemische recycling. Het Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat beschrijft acties, die op korte termijn nodig zijn om de ambitieuze doelen te behalen. Door de aanhoudende lage olieprijs en de coronacrisis is er juist een geringere afname van kunststof recyclaat.

De acties in het plan hebben onder anderebetrekking op:

  • Bevorderen van de vraag naar kunststof recyclaat
  • Ontwikkelen van het aanbod van kunststof recyclaat
  • Ketensamenwerking om vraag en aanbod beter te laten aansluiten
  • Marktvoorwaarden en economische prikkels

Op dit moment worden kunststoffen nog niet volledig gerecycled. Dat komt omdat een deel ongeschikt is voor mechanische recycling. Dat geldt in het bijzonder voor materialen die terugkomen vanuit huishoudens. Chemische recycling kan hiervoor een oplossing zijn. De Roadmap Chemische Recycling kunststoffen 2030 NL beschrijft een gemeenschappelijk gedeeld beeld van de doelen, ambities en potentie van chemische recycling in 2030 en de weg ernaar toe.

Snel naar
Er zijn op dit moment geen links om weer te geven.