Home > Onderwerpen > Onderwerp
Biobased kunststoffen

Biobased kunststoffen verlagen de CO2-uitstoot en zijn een geschikt alternatief voor plastics uit fossiele grondstoffen. Daarnaast spelen hernieuwbare grondstoffen een onmisbare rol in het sluiten van de kunststofketen. Op dit moment blijft het aandeel biobased in nieuwe producten nog ver achter bij de ambities die staan beschreven in Nederland Circulair 2050 en de Transitieagenda Kunststoffen. Daarin is bepaald dat in 2030 15% (370 kton) van de ingezette kunststoffen biobased moet zijn. Vandaag de dag is dat circa 2%. 

Eind 2020 is het Actieplan Biobased Kunststoffen gepresenteerd. Het beschrijft de noodzakelijke acties van overheden en bedrijfsleven om de streefgetal in 2030 te behalen.  Daarnaast bevat het plan aanbevelingen om te zorgen dat dit op een duurzame manier gaat. Een belangrijke stap is het weghalen van de diverse drempels die ervoor zorgen dat opname van biobased plastics door de markt niet vanzelf gaat. Die drempels zijn onder andere de prijs van de biobased kunststoffen, de milieuwinst, de eindelevensfase van nieuwe polymeren en de onwenningheid van de markt. 


foto: Bio4Pack

 

Snel naar
Er zijn op dit moment geen links om weer te geven.