Home > Onderwerpen > Onderwerp
Draagtassen

Draagtassen van plastic hebben de laagste milieu-impact. Dat blijkt uit het project ‘Vermindering draagtassen in het winkelkanaal’, waarvan het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) in januari 2015 het eindrapport publiceerde. De bevindingen liggen in lijn met eerder uitgevoerde levenscyclusanalyses. De resultaten zijn ook bevestigd door recentere studies.

In 2016 heeft CE Delft op verzoek van NRK Verpakkingen een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het beprijzen van alle tassen. De instantie heeft geanalyseerd of het wenselijk en mogelijk is om in Nederland een verbod in te voeren op het gratis verstrekken van tassen van alle typen materialen. De conclusie van het onderzoek is dat het is mogelijk, logisch en rechtvaardig is om het verbod op het gratis verstrekken van tassen uit te breiden naar àlle tassen, ongeacht van welk materiaal ze zijn gemaakt. 
Lees hier het onderzoek Alle tassen beprijzen.  

 

 

Snel naar
Er zijn op dit moment geen links om weer te geven.