Account aanvragen

NRK Verpakkingen tekent Plastic Pact

Op donderdag 21 februari heeft NRK Verpakkingen het Plastic Pact ondertekend. Bestuurslid Ernest van den Boogerd was in Den Haag aanwezig voor de officiële ondertekening.

       


Namens Rethink, waar ook NRK Verpakkingen in participeert, is op 21 februari een reactie op het Plastic Pact uitgestuurd.

Reactie plasticindustrie op lancering Plastic Pact

Op 21 februari heeft het Ministerie van I&W het Plastic Pact gelanceerd. Hierin onderschrijven koplopers uit de plasticindustrie ambitieuze doelstellingen om toe te werken naar een circulaire economie. De Nederlandse Rubber en Kunststofindustrie (NRK) en PlasticsEurope NL (PE NL) delen de visie van het Plastic Pact. Zij zetten zich als brancheorganisaties met het Rethink initiatief al langere tijd in voor een verdere verduurzaming van de industrie.

Theo Stijnen, directeur PE NL: ‘‘We streven ernaar om, in lijn met de Nederlandse doelstellingen zoals beschreven in de Transitieagenda Kunststoffen, in 2030 meer dan 40% van het geschatte verbruik van 2460 kiloton in Nederland te recyclen, waarvan 750 kiloton plastic mechanische en 250 kiloton chemische recycling. De bedrijven die bij NRK en PE NL zijn aangesloten zijn volop in beweging om onze industrie nog duurzamer te maken. Recycling is dan ook een belangrijk thema binnen de Rethink-agenda.’’ 

Erik de Ruijter, directeur Beleid en Advies NRK: “NRK coördineert vele ketenprojecten gericht op redesign en heeft samen met PE NL het initiatief genomen om een certificeringssysteem op te zetten voor recyclaat waarmee de markt voor gerecycled plastic verder kan groeien. Hiervoor wordt op korte termijn ook een Green Deal aangevraagd.”

Belang brancheorganisaties
In het Plastic Pact wordt het belang van brancheorganisaties benadrukt en de rol die zij kunnen spelen in het verspreiden van kennis en ervaringen met betrekking tot technische en logistieke innovaties in de industrie. Met Rethink hebben NRK en PE NL deze rol al op zich genomen. Zo organiseerden zij vorig jaar het succesvolle seminar Future Proof Plastics, waarbij zij vertegenwoordigers uit de Nederlandse politiek, het bedrijfsleven en NGO’s samenbrachten om kennis te delen op het gebied van circulariteit. 

Reactie plasticindustrie
Zowel NRK, als de afzonderlijke branches NRK Verpakkingen en NRK Recycling zullen vandaag het Plastic Pact ondertekenen. De Ruijter (NRK): ‘‘Met de ondertekening van het Plastic Pact nemen wij de inspanningsverplichting op ons om de Nederlandse circulaire economie te stimuleren en met acties te ondersteunen.’’
Plastics Europe onderschrijft de doelstelling om te komen tot een circulaire economie, maar committeert zich liever aan afspraken op internationaal niveau. Stijnen: “Wetende dat ook andere EU-lidstaten een Plastic Pact voorbereiden, is het voor multinationals niet werkbaar om zich te moeten committeren aan verschillende nationale afspraken.’’ Plastics Europe en de Europese koepel van de NRK European Plastic Recyclers (EUPC) hebben daarom vorig jaar het initiatief genomen voor ‘Voluntary Commitments’ ten aanzien van verduurzaming. Hiervoor zijn inmiddels een aantal ambitieuze internationale samenwerkingen met ketenpartners gestart.
Verduurzaming heeft topprioriteit bij de plasticindustrie in Nederland. Het vandaag gepresenteerde Plastic Pact is een mooie aanvulling op bestaande initiatieven.Meer informatie: 


« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel. 070-444 06 60
info@nrkverpakkingen.nl


     


© NRK Verpakkingen 2020