Account aanvragen

Joint Industry Project (JIP) ‘ProLiFeX’ van start

Attero, TUSTI, TU Eindhoven, Dow Benelux, Oerlemans Packaging en Pokon Naturado slaan als consortium de handen ineen. Ze starten een technologisch onderzoek naar een gesloten plasticfolieketen, waardoor uiteindelijk de vraag naar virgin plastics afneemt. Het onderzoek is vorm gegeven in het project ProLiFeX: 'Postconsumer Recycling Of L(L)DPE in Flexible EXtrusion'. Iedere partij zal vanuit zijn eigen rol in de waardeketen de benodigde expertise inbrengen.

Maar liefst 30 tot 40% van het plastic verpakkingsafval van huishoudens bestaat uit folies. Recycling van deze plasticfolies is technisch en organisatorisch zeer complex. Nieuwe folieverpakkingen worden vrijwel altijd uit virgin plastics gemaakt. De uitdagingen zitten op verschillende plekken in de waardeketen: het borgen van een constante aanvoer vanuit de afvalstroom, het verwijderen van stoorstoffen, het adequaat aanpakken van heterogeniteit in de nieuwe folies, en het economisch rendabel maken van deze recycling. Om voor deze uitdagingen een oplossing te vinden, is samenwerking tussen ketenpartners cruciaal.Drie doelstellingen
Het consortium heeft voor het onderzoek drie doelstellingen bepaald. Allereerst de ontwikkeling van een competitieve granulaatstroom van constante en voldoende hoge kwaliteit. Ten tweede de ontwikkeling van een competitieve folie van gerecycled kunststof en tenslotte de ontwikkeling van een circulaire verpakking voor consumentenproducten met een zo hoog mogelijk percentage gerecyclede content.

Joint Industry Project-subsidie
De opgedane kennis uit het samenwerkingsproject stelt de consortiumpartners in staat om een verpakking met een hoog percentage recycled content te identificeren. Die verpakking is vervolgens geschikt voor productie op grote schaal om daarmee de CO2-footprint van folieverpakkingen verder te verkleinen. Het project ProLiFeX heeft een doorlooptijd van tweeënhalf jaar en wordt mede mogelijk gemaakt door een Joint Industry Project-subsidie van € 495.000.  

Lees het volledige bericht:


« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel. 070-444 06 60
info@nrkverpakkingen.nl


     


© NRK Verpakkingen 2020