Belangrijkste maatregelen verbod eenmalige kunststofproducten

De voorgestelde wetgeving staat in het teken van het terugdringen van het zwerfafval op zee! Het voorstel is voorzien van een zeer uitgebreide impact assessment.

De belangrijkste punten hebben echter betrekking op:

Een verbod op kunststof in bepaalde producten:
wanneer alternatieven voorhanden en betaalbaar zijn, worden kunststofproducten voor eenmalig gebruik uit de markt geweerd. Het verbod zal van toepassing zijn op plastic wattenstaafjes, bestek, borden, rietjes, roerstaafjes en ballonnenstokjes, die allemaal enkel nog van duurzamere materialen mogen worden gemaakt. Plastic drankverpakkingen voor eenmalig gebruik zullen enkel nog op de markt worden toegelaten als doppen en deksels vastzitten aan het flesje. Doelstellingen voor het terugschroeven van de consumptie: de lidstaten zullen het gebruik van plastichouders voor voedingsmiddelen en bekers moeten terugschroeven. Ze kunnen dit doen door nationale reductiedoelstellingen vast te stellen, alternatieve producten beschikbaar te maken bij het verkooppunt of ervoor te zorgen dat kunststofproducten voor eenmalig gebruik niet gratis ter beschikking mogen worden gesteld.

Verplichtingen voor de producenten:
de producenten zullen bijdragen aan de kosten van afvalbeheer en schoonmaak, maar ook van bewustmakingsmaatregelen met betrekking tot houders voor voedingsmiddelen, pakjes en chips- en snoepwikkels, drankverpakkingen en bekers, tabaksproducten met filters (sigarettenpeuken), vochtige doekjes, ballonnen en lichte plastic draagtassen. De industrie zal ook worden gestimuleerd om minder vervuilende alternatieven voor deze producten te ontwikkelen.

Inzamelingsdoelstellingen:
de lidstaten zullen verplicht worden om rond 2025 90% van de plastic drankflessen voor eenmalig gebruik in te zamelen, bijvoorbeeld door middel van statiegeldregelingen.

Etiketteringsvoorschriften:
op bepaalde producten zal een duidelijk en gestandaardiseerd etiket moeten worden aangebracht. Daar staat op hoe men zich van het afval moet ontdoen, wat de negatieve milieugevolgen van het product zijn en of er kunststof in het product aanwezig is. Dit zal van toepassing zijn op maandverbanden, vochtige doekjes en ballonnen.

Bewustmakingsmaatregelen:
de lidstaten zullen worden verplicht om consumenten bewust te maken. Enerzijds van de negatieve gevolgen van zwerfvuil van kunststof voor eenmalig gebruik en vistuig en anderzijds van de beschikbare systemen voor hergebruik en afvalbeheeropties voor al deze producten.

Voor vistuig, goed voor 27% van al het zwerfvuil op stranden, streeft de Commissie ernaar het bestaande beleidskader te voltooien met regelingen waarbij de producenten hun verantwoordelijkheid moeten opnemen voor vistuig dat kunststof bevat. Ze zullen verplicht zijn om de kosten te dekken van de betrokken afvalinzameling bij havenontvangstvoorzieningen en het vervoer en de verwerking ervan. Zij zullen ook de kosten dragen van bewustmakingsmaatregelen. 

Download exectutive summary of the impact assessment 

Download de ANNEX to the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact
of certain plastic products on the environment.

« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel. 070-444 06 60
info@nrkverpakkingen.nl


     


© NRK Verpakkingen 2018