Wetgeving voedselcontactmaterialen wijzigt per september

Vanaf 14 september 2018 treedt een aantal wijzigingen in de Europese voedselcontact wetgeving (EU 10/2011) in werking. Deze wijzigingen naar aanleiding van de publicatie van het 7e amendement hebben betrekking op de migratielimieten voor zink en aluminium, en op de toewijzing van levensmiddelsimulanten in groenten en fruit.

Migratielimieten voor zink en aluminium
De limiet voor zink wordt aangescherpt van 25 mg/kg naar 5 mg/kg. De limiet voor aluminium wordt 1 mg/kg. In de praktijk betekent deze verlaagde limiet van zink dat fabrikanten van voedselcontactmaterialen dienen na te gaan of de resultaten van in het verleden uitgevoerde worstcase berekeningen en/of specifieke migratietesten onder deze verlaagde limiet liggen.
Aluminium zorgt echter voor een bijkomend probleem. Omdat aluminium in het verleden onder Annex II geen limiet had, is er nooit in de supplychain over gecommuniceerd. Er moet dus eerst in kaart gebracht worden in welke grondstoffen aluminium aanwezig is. Aangezien deze limiet over minder dan vijf maanden van toepassing is, is het belangrijk om leveranciers hier tijdig over te contacteren. Naast de aanwezigheid van aluminium in grondstoffen (bijvoorbeeld coating van TiO2 -wit pigment, vulstoffen, pigmenten, katalysatoren, etc.) bestaat ook het risico op contaminatie, afkomstig van machines en randapparatuur. Denk aan abrasie van aluminium onderdelen, bijvoorbeeld tijdens pneumatisch transport door aluminium buizen.

Toewijzingen van levensmiddelsimulanten groenten en fruit

Verse vruchten en groenten met schil
Tot voor de publicatie van het 7e amendement was er geen levensmiddelsimulant toegewezen aan verse vruchten en groenten met schil. Mogelijke risico's voor de gezondheid van de consument door migrerende stoffen, met inbegrip van stoffen die in geen enkele mate aanwezig mogen zijn, kunnen daardoor onopgemerkt blijven. Hierdoor werd  levensmiddelsimulant E toegewezen aan die producten in bijlage III, tabel 2 bij Verordening EU 10/2011. Omdat vruchten en groenten geschild kunnen worden voor consumptie, waarbij een deel van de migranten wordt verwijderd, is er een correctiefactor ingevoerd.

Verse groenten die worden geschild en/of gesneden
Alleen levensmiddelsimulant A was toegewezen aan verse groenten die worden geschild en/of gesneden. Aangezien dergelijke groenten zuur kunnen zijn, was het passend om ook levensmiddelsimulant B te specificeren voor geschilde en/of gesneden groenten. Die categorie is  toegevoegd aan bijlage III, tabel 2 van de verordening.

« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel. 070-444 06 60
info@nrkverpakkingen.nl


     


© NRK Verpakkingen 2018