Nieuwe EU-wetgeving moet vertrouwen versterken

Eind vorig jaar heeft de Europese Commissie twee wetgevingsvoorstellen gepresenteerd, die het voor met name kleine en middelgrote ondernemingen makkelijker moeten maken om hun producten in heel Europa af te zetten. Tegelijkertijd bieden de voorstellen de nationale autoriteiten en de douane de mogelijkheid om strengere controles uit te voeren, zodat Europese consumenten geen onveilige producten krijgen aangeboden.

De twee voorstellen hebben betrekking op:

Mutual recognition
Omdat de wetgeving voor voedselcontactmaterialen nog niet volledig Europees geregeld is, vormt het ‘mutual recognition principle’ (principe van wederzijds erkenning) een belangrijk onderdeel bij de export binnen Europa. Het betekent voor Nederlandse producenten dat zij hun in Nederland geproduceerde en/of geïmporteerde producten, die voldoen aan de Warenwet, zonder aanvullende eisen in heel Europa mogen verkopen. Omdat dit momenteel niet altijd mogelijk is, wil de commissie met dit wetsvoorstel het huidige ‘mutual recognition principe’ versterken.

Strengere controles door nationale autoriteiten
Het tweede wetsvoorstel betreft naleving en handhaving. Er zal onder andere meer informatie worden uitgewisseld over illegale producten en lopende onderzoeken. Autoriteiten kunnen hierdoor doeltreffend optreden tegen producten die niet aan de eisen voldoen. Bovendien kunnen nationale autoriteiten dankzij deze verordening de producten die de Europese markt binnenkomen beter controleren. Voor voedselcontactmaterialen betekent dit meer controle van de DoC's en de onderliggende dossiers die aantonen dat de producten aan de desbetreffende Europese en nationale wetgeving voldoen en dus vrij mogen circuleren op de eengemaakte Europese markt.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie.

« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel. 070-444 06 60
info@nrkverpakkingen.nl


     


© NRK Verpakkingen 2018