Account aanvragen

Terugblik en presentaties miniconferentie voedselveiligheid

Tijdens de Empack heeft NRK Verpakkingen samen met Easyfairs een miniconferentie georganiseerd over de voedselveiligheid van verpakkingsmaterialen. Vijf ervaringsdeskundigen hebben diverse thema’s belicht. Lees meer over de verschillende presentaties en download de bijbehorende powerpointpresentaties.

Opening van dagvoorzitter Kris Callaert, NRK/Viaware
De NRK-activiteiten rondom het thema voedselveiligheid zijn aan de orde gekomen tijdens de openingspresentatie van Kris Callaert. Hij heeft tevens de wetgeving rondom kunststof voedselcontactmaterialen belicht en de onderwerpen van de andere sprekers kort geïntroduceerd. 
Download de presentatie van Kris Callaert

Lisette Krul, TNO
Lisette Krul werkt als toxicoloog bij TNO. Vanuit haar expertise heeft ze het verhaal verteld over de risicobeoordeling van stoffen bij voedselcontact. De basis van voedselveiligheid is de risicobeoordeling van de uitgangsstoffen. Daarbij wordt enerzijds gekeken naar de toxicologische eigenschappen van een stof en anderzijds naar de blootstelling. Lisette heeft inzicht gegeven in de TNO-methode voor de risicobeoordeling van NIAS, welke gebaseerd is op het TTC-principe. Tenslotte is de verontreiniging van voedsel door minerale olie aan de orde gekomen en de toxicologische beoordeling van MOSH en MOAH.
Download de presentatie van Lisette Krul

Tjoena Siere, Adfopack
Tjoena Siere heeft als consultant en mede-eigenaar van Adfopack inzicht gegeven in de wettelijke eisen voor kunststof voedselcontactmaterialen in Nederland. In aansluiting op de kunststof verordening EU 10/2011 gelden in Nederland een aantal aanvullende wettelijke eisen voor kunststof contactmaterialen. De Nederlandse Warenwet hanteert naast de algemene eisen voor alle voedselcontactmaterialen (hoofdstuk 0) nog twaalf materiaal-specifieke eisen in deel A van de ‘Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen’. Voor kunststof voedselcontactmaterialen zijn met name hoofdstuk 1 (kunststoffen) en hoofdstuk 11 (kleurstoffen en pigmenten) van toepassing. Behalve de aanvullende eisen voor kunststoffen is Tjoena ook kort ingegaan op de vereisten voor rubbers, coatings, etc.
Download de presentatie van Tjoena Siere

Nadine Thomis, Intertek
Nadine Thomis is expert op het gebied van voedselcontactwetgeving bij Intertek. Zij is in haar presentatie dieper ingegaan op compliance assessment van de voedselcontactwetgeving. Compliance assessment bevat het totaal van noodzakelijke werkzaamheden om aan te tonen dat een voedselcontactmateriaal aan de desbetreffende wettelijke eisen voldoet. Het bevat behalve het uitvoeren van migratietesten en het verzamelen van de noodzakelijke documenten en informatie ook het uitvoeren van screening technieken, zoals migration modelling en worstcase berekeningen, en het verwerken en evalueren van de resultaten. Dit resulteert in het supporting dossier dat de  uiteindelijke basis vormt voor de op te stellen DoC of verklaring van overeenstemming.
Download de presentatie van Nadine Thomis

Kathleen Malfroy, AS4
Kathleen Malfroy is Senior Partner bij AS4 en heeft als voedings- en verpakkingstechnoloog ruim twintig jaar praktijkervaring. De huidige GMP-verordening EC 2023/2006 stelt dat bedrijven dienen te beschikken over een kwaliteitsborgingsysteem dat ervoor zorgt dat voedselcontactmaterialen consistent worden geproduceerd en gecontroleerd, zodat ze steeds in overeenstemming zijn met de wettelijk eisen. Kathleen is in haar presentatie nader ingegaan op de praktische implementatie van de veertien basisonderdelen van een GMP-systeem, verdeeld over productie, product en personeel.
Download de presentatie van Kathleen Malfroy
« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel. 070-444 06 60
info@nrkverpakkingen.nl


     


© NRK Verpakkingen 2019