Basisdocument ‘Auditen recyclers buiten EU’ nu beschikbaar

Nedvang heeft op 22 maart het Basisdocument ‘Auditen recyclers buiten de EU’ gepresenteerd. Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met NRK Recycling en de expertgroep Kunststof. Het beschrijft een nieuwe, goed werkende systematiek om recyclingbedrijven buiten de EU te auditen en tegelijkertijd de commerciële belangen van exporteurs te waarborgen. 

In het kader van de monitoring van de recyclingpercentages voor kunststof verpakkingen zijn audits noodzakelijk. Het is de manier om vast te stellen of voor recycling geëxporteerde kunststoffen ook echt worden gerecycled én of hierbij voldaan wordt aan arbo- en milieueisen uit de Europese regelgeving (EVOA). De Recycling Coördinator coördineert de uitvoering van de systematiek. Deze externe coördinator beheert een black box systeem en borgt hierin de gegevens van de exporteurs.


Klik op de afbeelding en download het Basisdocument 'Auditen recyclers buiten de EU'

Document positief ontvangen
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Basisdocument positief ontvangen. De nieuwe systematiek maakt het mogelijk om geëxporteerde kunststofstromen effectief te monitoren. Dit komt het inzicht in de keten en de bevordering van kunststofrecycling ten goede. Binnen het systeem worden exporteurs erkend. Deze erkende exporteurs van kunststof (verpakkings) materialen voeren hiermee een kwalitatief hoogwaardig aantoonbaar exportbeleid en dragen zo bij aan de juiste recycling buiten de EU.

Begeleidingscommissie
Nedvang heeft samen met NRK Recycling een begeleidingscommissie ingesteld. Deze commissie evalueert elk half jaar zowel het document als de werking ervan. In december 2017 heeft de Recycling Coördinator een pilot uitgevoerd op basis van de reeds beschikbare audits. Deze certificaten zijn succesvol ingevoegd en beschreven. Daarmee is een sterke basis gelegd voor de operationele werking van de systematiek in 2018.


« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel. 070-444 06 60
info@nrkverpakkingen.nl


     


© NRK Verpakkingen 2018