Account aanvragen

Meer kunststofverpakkingen gerecycled in 2016

Uit de jaarlijkse rapportage van het Afvalfonds Verpakkingen blijkt dat in 2016 73% van alle op de markt gebrachte verpakkingen gerecycled is. Dat is opnieuw een groei ten opzichte van het jaar er voor en is ruim boven de Nederlandse doelstelling van 70%. Ook laat Nederland hiermee de EU-doelstelling van 55% ver achter zich. Het resultaat voor kunststofverpakkingen komt uit op 51%. Ook dat is fors hoger dan de Nederlandse doelstelling (46%) en EU-doelstelling (22,5%).

Het verpakkende bedrijfsleven, georganiseerd via het Afvalfonds Verpakkingen, neemt duidelijk zijn verantwoordelijkheid en is in Nederland één van de koplopers ten aanzien van de circulaire economie. Voor alle afval uit huishoudens in Nederland heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de doelstelling geformuleerd dat per 2020 75% gerecycled moet worden (de VANG-doelstelling). Het Afvalfonds Verpakkingen verwacht dat dit percentage al in 2017 behaald wordt. Om de gestelde recyclingdoelen te behalen, stimuleert het Afvalfonds Verpakkingen de recycling van verpakkingsafval: nieuwe, interessante recyclingtechnieken krijgen veel aandacht en er wordt gezocht naar nieuwe afzetmarkten voor gerecycled materiaal. 

Verpakkingsmaterialen
Verpakkingen zijn nuttig en belangrijk omdat ze producten bescherming bieden tegen beschadiging tijdens transport en opslag. Bij levensmiddelen zorgt een goede verpakking voor een langere houdbaarheid. De milieu-impact van een verloren gegaan product is meestal veel hoger dan dat van de verpakking. Ook bieden verpakkingen gemak aan de consument, niet alleen tijdens het vervoer, ook in het gebruik en bewaren van producten. De sectoren groothandel/importeurs, voedingsmiddelindustrie en de detailhandel brengen de meeste verpakkingen op de Nederlandse markt. Papier en karton is in gewicht de meest gebruikte materiaalsoort.
In totaal werd er in 2016 3140 kTon aan verpakkingen op de markt gebracht. 1232 kTon waren van papier en karton gemaakt, 684 kTon van hout, 503 kTon van kunststof, 499 kTon van glas, 207 kTon van metaal en 15 kTon overig.

Lees het volledige bericht op: 


« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel. 070-444 06 60
info@nrkverpakkingen.nl


     


© NRK Verpakkingen 2018