Account aanvragen

Second opinion ontkracht negatieve claim kunststof pallets

De claim dat houten pallets 25% minder milieubelastend zijn dan kunststof pallets is weerlegd. Onlangs presenteerde onderzoeks-bureau CE Delft de resultaten van haar second opinion naar de LCA-resultaten van kunststof en houten poolpallets. Dit in opdracht van NRK Verpakkingen uitgevoerde onderzoek haalt de milieuclaim van de Nederlandse Emballage- en Palletindustrievereniging EPV op basis van vier harde argumenten onderuit.

In Netwerk 1 - 2016 is een uitgebreid artikel gepubliceerd over de resultaten van de hierboven genoemde second opinion. Voor de volledigheid is het artikel ook opgenomen in dit nieuwsbericht. Download hier de verschillende onderzoeksrapporten en de reacties van de betrokken partijen op het onderzoek:
- Second opinion LCA-resultaten kunststof en houten poolpallets door CE Delft
- Reactie EPV op second opinion van CE Delft
- Reactie NIBE op second opinion van CE Delft
- Reactie IVAM op second opinion van CE Delft
- Vergelijkend onderzoek houten en kunststof pallets door NIBE

Artikel uit Netwerk
Het EPV baseerde haar claim op het onderzoeksrapport ‘Vergelijkend onderzoek houten en kunststof pallets’. Het Nederlands Instituut voor de Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) voerde het onderzoek in 2014 uit in opdracht van het EPV. Het rapport zorgde voor grote beroering onder fabrikanten en leveranciers van kunststof pallets. Wim Menting, directeur van Hulkenberg, kwam het rapport met bijbehorend PR-factsheet bij toeval in de media tegen en zag er tot zijn verbazing afbeeldingen van Craemer pallets in staan. “Met meer dan dertig jaar ervaring in de palletindustrie waren mijn ervaringen met kunststof pallets compleet anders. Daarnaast is zowel Hulkenberg als fabrikant Craemer in Duitsland niet gehoord door het NIBE. De gebruikte afbeeldingen suggereerden echter dat onze pallets voor het onderzoek vergeleken zouden zijn met houten pallets. De in onze ogen onjuiste conclusies en het onrechtmatig gebruik van de afbeeldingen, maakten dat wij samen met NRK Verpakkingen tegen het onderzoek in het geweer zijn gekomen.” 

Second opinion
Een gesprek in mei 2015 tussen het EPV en NRK Verpakkingen resulteert weliswaar in het verwijderen van de gewraakte foto’s uit de LCA op de website van het EPV, maar bij het verwijderen van diverse afbeeldingen van de factsheet blijft de branchevereniging evenwel in gebreke. Verder blijven de foto’s uit de LCA bij diverse EPV-leden gewoon online zichtbaar. Ook handhaaft het EPV de onrealistische aannames die dienen als onderbouwing voor de claim in LCA. Dit is voor NRK Verpakkingen aanleiding om een second opinion te laten uitvoeren naar de studie en de conclusies.
Geert Bergsma, Manager Ketenanalyse bij CE Delft, gaat met de onderzoeksopdracht aan de slag. “Wij zijn uitgegaan van het bestaande rapport van het NIBE met de review van IVAM. Wij hebben gekeken naar de gebruikte data, wat er goed is gedaan en wat minder goed en er is contact geweest met leveranciers om praktijkervaringen te stoelen. Vervolgens zijn onze conceptbevindingen aan het NIBE en IVAM voorgelegd om de opzet en bedoeling van het uitgevoerde LCA-onderzoek helder te krijgen. Zij werken met verschillende aannames. Wij hebben deze gecheckt en ermee gerekend als je een aantal correcties toepast. De vraag was of de eerdere conclusies dan overeind zouden blijven en dat is niet het geval.”

Claim ontkracht
Volgens Bergsma wordt de milieuclaim uit de reclame-uitingen van het EPV en haar leden niet ondersteund door conclusies uit het onderzoeksrapport. “Daarin staat dat de milieu-impact van houten pallets 15% tot 25% lager is dan de beste kunststof pallet. De reclame-uiting noemt alleen de berekende score van 25% voor de pallet met geperste klos. Dit wekt impliciet de indruk dat dit percentage geldt voor alle houten pallets. De studie geeft echter aan dat voor een deel van de houten pallets het verschil 15% bedraagt. Daarmee wordt het milieuvoordeel voor een groot deel van de pallets met een factor 1,7 overschat. Dus al zou het onderzoeksrapport helemaal kloppen, dan strookt de reclame niet met de conclusie uit het rapport”, legt Bergsma uit. Daarnaast bevat het rapport niet-kloppende aannames over kunststof pallets. “Wij kunnen stellen dat op basis hiervan de claim, dat houten poolpallets 25%  minder milieubelastend zijn, niet houdbaar is.” Met vier duidelijke argumenten onderschrijft CE Delft deze conclusie.

Uitval en recycling
Allereerst rekende het NIBE met een uitvalspercentage van 2% voor kunststof poolpallets, het praktijkgetal ligt echter rond 0,5%. Een cijfer dat ondersteund wordt door onderzoek van het erkende Duitse bureau Fraunhofer. “De resultaten zijn zeer gevoelig voor het uitvalspercentage. Als wij rekenen met 1% in plaats van de genoemde 2%, dan verdwijnt het verschil tussen de beste kunststof pallet en de slechtste houten variant. Bij 0,5% zijn kunststof pallets vergelijkbaar of beter dan houten pallets.” Menting onderschrijft dat een uitval van 0,5% de realiteit dicht benadert. “Poolorganisaties zouden anders nooit investeren in kunststof pallets omdat het return-on-investment dan te laag is.”
Ten tweede verdwijnen de milieuverschillen ook als voor het afvalscenario niet gerekend wordt met het grotendeels verbranden van kunststofpallets (85%), maar met het commercieel veel aantrekkelijkere en daardoor gebruikelijkere recycling. Bergsma: “In de praktijk is er een stortverbod voor brandbare materialen, dus ook voor kunststof. Ook deze aanname uit het onderzoek strookt niet met de praktijk. Wij hebben berekend dat als bijvoorbeeld de helft van de pallets gerecycled wordt, het verschil tussen de beste kunststof pallet en de slechtste houten pallet al volledig verdwijnt. De kunststof palletbranche gaat zelf uit van een recyclingpercentage van minstens 80%.”

Ongebruikelijke rekenmethodiek
Ten derde heeft CE Delft ook bedenkingen bij de ongebruikelijke rekenmethodiek voor de schaduwkosten van landgebruik. “Volgens onze berekeningen met twee gebruikelijke methodieken zou de bijdrage van landgebruik bij de houten pallet veel hoger moeten zijn. Dusdanig hoog dat de milieuwinst voor hout verdwijnt”, verklaart Bergsma.
Tenslotte is bij de houten pallets gerekend met duurzaam beheerd hout zonder negatieve effecten van ontbossing. Dat geldt echter niet voor alle houten pallets op de Nederlandse markt. Bergsma is van mening dat deze randvoorwaarde zeker bij de claim vermeld moet worden. Concluderend stelt CE Delft dat met inachtname van de genoemde correcties de claim niet klopt dat houten pallets 25% minder milieubelastend zijn.

Battle-of-materials voorkomen
De eerste drie correcties blijken individueel al voldoende om het berekende milieuverschil te laten verdwijnen. Gecombineerd draait de conclusie om, ten gunste van kunststof. NRK Verpakkingen is blij dat de claim van het EPV met krachtige argumenten weerlegd is. “Als het NIBE ons gelijk om input en een review had gevraagd, was dit de zorgvuldigheid van hun onderzoek zeker ten goede gekomen”, aldus Menting. “Het is jammer dat het zo gelopen is. Een ‘battle-of-materials’ moet je als brancheverenigingen eigenlijk te allen tijde zien te voorkomen.” 

 

« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel. 070-444 06 60
info@nrkverpakkingen.nl


     


© NRK Verpakkingen 2021