Terugblik themabijeenkomst chemisch recyclen

Chemisch recyclen van kunststofverpakkingen is een techniek die nog in de kinderschoenen staat, maar momenteel volop in de belangstelling is. Het KIDV heeft tijdens een inspirerende en drukbezochte themabijeenkomst geprobeerd helderheid te verschaffen in het woud van chemische recyclingprocessen.

De belangstelling is goed te verklaren. Het gebruik van kunststof, onder andere in verpakkingen, heeft in de afgelopen vijftig jaar een hoge vlucht genomen. Hoewel de (mechanische) recycling van kunststof verpakkingsafval eveneens sterk is gestegen, kent de markt voor gerecycled kunststof nog vele uitdagingen. Om de recycling van kunststof verpakkingen te verbeteren, te vergroten en de kwaliteit van het recyclaat te verhogen, zijn alternatieve of aanvullende technieken nodig. Chemische recycling is één van die mogelijke technieken, waar de laatste tijd veel over wordt gesproken in de kunststofketen. Het ontbreekt echter aan gedegen en onafhankelijke kennis over dit recyclingproces bij de diverse ketenpartners. 

Enthousiast ambassadeur
NRK Verpakkingen is een enthousiast ambassadeur van chemische recycling, ook wel feedstock recycling genoemd. De techniek is complementair aan mechanische recycling. Het is de manier om de recycling van nu nog lastige kunststofverpakkingen te verbeteren, te vergroten en de kwaliteit van het recyclaat te verhogen. Zoals de naam al zegt, wordt kunststof door middel van een chemisch proces teruggebracht naar de oorspronkelijke bouwstenen van het materiaal, waarna er opnieuw kunststof van te maken is. Chemische recycling klinkt de laatste tijd steeds vaker door in de discussie over verduurzaming en de circulaire economie. “Wij zijn met name zeer positief over de variant ‘back to nafta’, die geschikt is voor de verwerking van op polyolefine gebaseerde flexibele verpakkingen”, legt Aafko Schanssema uit. “Deze technologie is noodzakelijk, want alleen met mechanische recycling is het niet mogelijk de keten te sluiten.”

Op film
Vanwege het grote belang van dit onderwerp heeft het KIDV de Verdiepingsbijeenkomst op film opgenomen. Kijk op de website voor een kort filmpje met de hoogtepunten en een sfeerimpressie van de middag, als ook een lange versie van de introductie van Hester Klein Lankhorst en het college over chemisch recyclen van verpakkingskundige Karen van de Stadt en projectleider Kees Kerstens van het KIDV.


« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel. 070-444 06 60
info@nrkverpakkingen.nl


     


© NRK Verpakkingen 2018